Algemene privacy voorwaarden

Algemene privacy voorwaarden
v1 dd 7-11-2019
1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Wie zijn we?

Bizarre BVBA (Table Request) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Beekveldstraat 30/1 9300 Aalst, met KBO nummer: BE 0429.133.641.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Tel: +32 477 30 31 70
Mail : koen@tablerequest.be

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en om u te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

- Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

- Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Table Request
Wij maken gebruik van het reserveringssysteem van Table Request als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens. Table Request zal je persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder je duidelijke toestemming. Wanneer je reserveert zal er voor je een passief profiel gecreëerd worden op het Table Request-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat je persoonlijke reserveringen op je eigen naam gegroepeerd worden.

Wanneer je je gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Table Request-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien je je geboortedatum hebt doorgegeven) of telefoonnummer.

Table Request geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Table Request doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met je persoonsgegevens zonder dat je hiervoor je expliciete toestemming geeft. Je kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens je deze gegeven hebt

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Table Request
Garandeert de goede werking van Table Request (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent)

8. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

- Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

- De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

- Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

- Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

- Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres koen@tablerequest.be.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.

Meer dan alleen een reserveringssysteem. Met de managementoplossing van Table Request worden je dagelijkse taken makkelijker, zodat je je volledig op je gasten kunt concentreren.

Contact

Beekveldstraat 30/1
9300 Aalst

Tel.: +32 477 30 31 70